SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
HÖÖRS HK H 65
Våra globala mål

VI har valt ut tre globala mål att aktivt arbete med.

 

Definition för mål 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Vår verksamhet handlar inte bara om handboll, det handlar också om livet. Utöver
handbollsutbildningen är vår uppgift att lära våra barn och ungdomar att bli ansvarsfulla och
respektfulla individer och att respektera mänsklighetens och samhällets grundläggande principer. Vidare vill vi förmedla hur man fungerar i grupp för att uppnå gemensamma mål, att framgångar inte kommer av sig själv och att träna och äta rätt för att uppnå en bättre fysisk och mental hälsa. I vår verksamhet lär vi oss de fundamentala förutsättningarna för att kunna verka i samhället och bidra till att nå ett långsiktigt HÅLLBART SAMHÄLLE.
 
Våra mål och aktiviteter
För att ur ett långsiktigt perspektiv kunna uppnå hållbara städer och samhällen så ser vi människors välbefinnande och hälsa samt jämställdhetsprincipen som ett grundläggande krav. För att ges möjligheten att uppnå detta så krävs det ett aktivt samarbete mellan samhällets bärande funktioner.
 
Vi H65 skall därför aktivt verka för att uppnå ett nära samarbete med kommun, skola, polis och hälsovård då vi ser detta som en förutsättning för att kunna uppnå Klubbens övriga Globala Mål.

 

 

Definition för mål 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Barns och ungdomars HÄLSA står högst upp på vår agenda, därför har vi startat "H65 Aktiv" som syftar till att få fler barn och ungdomar i rörelse. Vi ser det som naturligt att vi som ledande förening i Höör utgör en brygga mellan skola och hem där vi erbjuder en trygg miljö för att utöva fysiska aktiviteter, får stöttning med läxläsning eller föra ett samtal med en vuxen person. Vår ambition är att utveckla samarbetet och ta oss djupare in i skolans värld och med olika insatser få barn och ungdomar att förstå betydelsen av den fysiska aktiviteten för att förbättra sin fysiska och mentala hälsa.
Våra mål och aktiviteter:
H65 ́s sportsliga verksamhet sätter idag drygt 350 barn och ungdomar i rörelse varje vecka varav 71 % är tjejer och 29 % är killar. Vårt mål är att genom vårt nära samarbete med kommunen och skolorna få fler barn i rörelse under 2023. Målet skall nås dels genom en utveckling i vår sportsliga verksamhet dels via vårt samhällsprogram ”H65 Aktiv” som omfattar åk 4 till åk 9. Med Programmet skapar vi en bro mellan skola och hem och erbjuder en trygg miljö för våra barn och ungdomar att vistas i. Programmet drivs av våra seniora Volontärer tillsammans med klubbens elitspelare.
 
Vårt mål är att med hjälp av våra elitspelare fördjupa samarbetet med skolorna och erbjuda oss att arrangera idrottslektioner med inriktning på handboll. Vi kommer verka för möjligheten att hålla föreläsningar om vikten av röra på sig både vad gäller den fysiska och mentala hälsan.
 
 
Definition för mål 5 JÄMSTÄLLDHET
JÄMSTÄLLDHET är en värdering som ligger oss varmt om hjärtat inte minst med tanke på vår
genusmässiga struktur i vår klubb. Vår grundläggande uppfattning är att pojkar och flickor skall ges samma förutsättningar att utöva och göra karriär inom idrotten. Vi ser det därför som vårt ansvar att verka för en ökad jämställdhet både vad avser det organisatoriska ledarskapet och de sportsliga och ekonomiska förutsättningarna. I H65 har vi en god balans vad avser det organisatoriska ledarskapet. Vi har en utmaning vad gäller den sportsliga delen där vi strävar efter att få fler killar att spela handboll men den största utmaningen finns i att nå en mer jämlik idrottskarriär ur det ekonomiska perspektivet. Genom fortsatt satsning på ungdomssidan och nå fortsatta sportsliga framgångar för vårt Dam Elitlag både nationellt och internationellt så når vi en ökad medial uppmärksamhet vilket på sikt bör leda till att marknadsvärdet för damidrotten ökar vilket vi ser som en förutsättning för ett Hållbart samhälle.
 
Våra mål/Intentioner och aktiviteter:
Klubbens jämställdhetsarbete fokuseras främst inom två områden, obalansen i antalet aktiva pojkar och flickor i klubben samt hur vi kan medverka till att män och kvinnor kan erbjudas samma idrottsliga och ekonomiska förutsättningar utifrån nivån verksamheten bedrivs på.
Vår målsättning är att vi skall ha lika många killar som tjejer som spelar handboll i vår klubb. Målet skall nås via marknadsföring, egna aktiviteter och vårt samarbete med skolorna.
Genom vårt agerande och våra kommunikationskanaler skall vi verka opinionsbildande för att män och kvinnor skall uppnå idrottslig och ekonomisk jämställdhet inom handbollen.

 

 

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Centrala Partners SHE
Våra partners