NÄSTA HEMMAMATCH | H 65 Höör - Skara HF | ons 24 April 19:00 | Förköp din biljett här!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
HÖÖRS HK H 65
Ladda ner infoblad <<här>>
 
Verksamhetsbeskrivning ”H65 Aktiv fritid”
Ett hållbarhetsprojekt inom Höörs HK H65
 
Projektet:
H65 arbetar aktivt med tre hållbarhetsmål, Hållbara städer och samhällen, Jämställdhet samt Hälsa och välbefinnande. H65 Aktiv fritid är ett samhällsprogram som syftar till att öka barn och ungdomars hälsa och välbefinnande i Höörs Kommun. H65 Aktiv fritid skall utgöra en brygga mellan skola och hem för barn och ungdomar från mellan- och högstadiet.
 
Syfte:
Hälsa och välbefinnande är starkt bidragande till människors förmåga och förutsättningar att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och H65 vill därför ge målgruppen förutsättningar att öka sin fysiska aktivitet men också att känna en trygghet under ordnade former.
 
Organisation och upplägg:
Höörs HK H65 ́s styrelse bär huvudansvaret för projektet H65 Aktiv fritid och utgör en egen sektion inom Höörs HK H65 med personal som är knuten till organisationen.
 
Personalanen utgörs dels av personer från H65 ́s Styrelse och Marknadsgrupp, Seniora Volontärer, dels spelare från H65 ́s Dam elitlag.
 
 
All berörd personal omfattas av samma regler som gäller vid anställning av personal inom
barnomsorg och skola. De aktiva barn- och ungdomarna blir medlemmar i H65 Aktiv för 20:- per läsår.
 
Aktiviteter:
I Sporthallen i Höör kommer vi att erbjuda varierande fysiska aktiviteter som Hand the ball, fotboll, handboll, innebandy etc.. vilket är vårt primära mål. Men projektet syftar även till att ge barn och ungdomar en plats att komma till där de kan känna en trygghet i vuxnas närvaro.
 
Vi kommer även att erbjuda hjälp med läxläsning eller bara möjligheten att föra ett samtal med en vuxen person. Föreläsningar med inriktning på viktiga samhällsfunktioner som Polis, brandkår, sjukvård samt vår samarbetspartner Bris.
 
Plats och Tillgänglighet:
Alla aktiviteter sker i Sporthallen i Höör beläget intill Ringsjö- och Enebackeskolans lokaler.
Initialt kommer vi att öppna upp för aktiviteter två dagar per vecka med ambitionen att successivt öka till att omfatta fyra dagar per vecka.
 
Säkerhet och Försäkringar:
Säkerhetsföreskrifterna avseende utrymning och återsamling vid exempelvis brand som gäller vid H65 ́s elitmatcher gäller även för H65 Aktiv fritid vilka gås igenom med varje elev både verbalt och skriftligt.
 
 
Det är obligatoriskt för deltagarna att anmäla sin ankomst och när de lämnar lokalen i syfte att ha full kontroll på antalet personer som vistas i lokalen samtidigt.
 
Skolans olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller för alla elever i Höörs Kommuns skolor gäller även för H65 Aktiv fritid. Medlemskapet i H65 Aktiv fritid gäller först efter det att eleven uppvisat de av målsman undertecknade dokumenten, Samtyckesblankett (GDPR/fotomedverkan), Ordningsregler, och Säkerhetsblad
.
Finansiering:
Projektet bedrivs i huvudsak av ideella resurser men medel för utrustning, förtäring och vissa löner skall finansieras via offentliga bidrag, företagssponsring och kommunalt LOK stöd.
 
Marknadsföring:
Information om H65 Aktiv fritid kommer att spridas via H65 ́s befintliga kommunikationskanaler, utdelning av informationsblad i berörda skolor, kommunens informationskanaler och via H65 partners.
 
Projektets Utvecklingsmöjligheter:
Vårt långsiktiga mål är att med hjälp av våra elitspelare fördjupa samarbetet med skolorna och erbjuda oss att arrangera idrottslektioner med inriktning på handboll. Vi kommer verka för att få möjligheten att hålla föreläsningar gällande betydelsen av att röra på sig, äta rätt och vila för ett hälsosamt leverne vad gäller både den fysiska och mentala hälsan
.
Styrelsen Höörs HK H65
Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Centrala Partners SHE
Våra partners